Brielle biedt oude dag 'op maat': uitvoeringsprogramma ouderen heeft vernieuwende aanpak

Veel bewegen, gezond leven, genoeg mogelijkheden om deel te nemen aan aantrekkelijke activiteiten, toegang hebben tot vervoer en zo nodig aangepast wonen. Dit kan allemaal helpen om vitaal oud te worden in Brielle, Zwartewaal en Vierpolders, zo blijkt uit het 'uitvoeringsprogramma ouderen', dat recent is gepresenteerd door wethouder Bert van Ravenhorst. Doel is om ouderen zo goed mogelijk te laten functioneren en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Deze vernieuwende aanpak wordt de komende jaren uitgevoerd en is tot stand gekomen met behulp van de ouderen zelf. Zij weten immers als geen ander wat ze nodig hebben om vitaal oud te worden.

Mirjam van der Boom

BRIELLE - "En dat zijn vaak ook dingen die je niet altijd meteen in de gaten hebt", zegt Van Ravenhorst. "Zoals het ontbreken van armleuningen op bankjes."

Verschil

Het zijn in die zin soms de kleine dingen die een groot verschil maken. Bij elkaar hebben deze tot nieuwe inzichten geleid, die betrokken worden bij hoe de gemeente Brielle nieuw te bouwen woonwijken nu gaat inrichten. "Zo dient de buitenruimte ook toegankelijk te zijn voor scootmobiels."

Leefgebieden

Deze inzichten zijn het resultaat van de vijf leefgebieden die in kaart zijn gebracht: gezondheid, wonen, fysieke buitenruimte, vervoer en bewegen. "En dat heeft gewerkt", zegt Van Ravenhorst met enige trots.

Succes

"We hebben onderzocht hoe onze inwoners tegen de diverse faciliteiten aankijken op deze leefgebieden. Daarin zijn we overvallen door succes. Op de enquête die we hebben uitgezet onder 3840 inwoners hebben we een respons van maar liefst 41 procent gekregen. Mensen blijken over het algemeen tevreden te zijn."

Wonen

Langer zelfstandig thuis wonen heeft ook gevolgen voor de woning en de woningmarkt. Wonen op maat kan een huisaanpassing betekenen, maar in de enquête zijn ook de mogelijkheden voor andere woonvormen geïnventariseerd. Gemeente Brielle neemt deze informatie mee in de toekomstige wijkontwikkeling. Ook worden technologische ontwikkelingen die eraan bij kunnen dragen om langer thuis te blijven wonen, verder verkend.

Rapporten

"Inzichten veranderen, we hanteren dan ook niet slechts één raadsperiode van vier jaar om dit uit te rollen", licht de wethouder toe. "Sommige projecten nemen een half jaar in beslag, andere strekken zich uit tot wel tien of vijftien jaar. We bekijken jaarlijks of er moet worden bijgesteld. Geen dikke rapporten dus, maar op uitvoering gericht. Vanuit de raad krijgen we die vraag ook en daar willen we actief op inspelen."

Boost

Een boost is nodig, al is het maar omdat het aantal ouderen de komende jaren flink groeit. In Brielle is dat zelfs een verdubbeling. Was de vestingstad in 2015 3346 ouderen rijk, in 2035 is de verwachting dat dat aantal stijgt tot 6026. Een flinke groei dus. Daarbij moet tevens een onderscheid tussen actieve en kwetsbare ouderen worden gemaakt.

Vrijwilligers

Ouderen zijn actief binnen de gemeente. Zo zetten alleen al 178 vrijwilligers zich in voor Welzijn Ouderen. In totaal staan er zevenhonderd vrijwilligers ingeschreven bij de gemeente. Voor hen wil de gemeente mogelijkheden creëren, want hoe mooi is het dat zoveel 65-plussers en pensionada's zich actief inzetten.

Aanleiding

Diezelfde vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, waren dé aanleiding om een enquête uit te zetten en een informatiebijeenkomst te houden. Gesprekken bij partners, onder wie de inwoners, zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenteambtenaren, volgden.

Participatie

De gemeente heeft dan ook hard gewerkt aan het betrekken van zoveel mogelijk inwoners, onder meer door thematafels in de raadszaal te bieden en een inloopmiddag te organiseren. Daaruit kwam belangrijke informatie naar voren. Zo zijn, heel praktisch, de poortjes bij scholen te smal voor scootmobiels.

Servicebus

Maar zeker ook nieuwe vormen van vervoer is een niet te missen onderdeel. "Een mooi voorbeeld daarvan is de servicebus van de Jumbo", zegt Van Ravenhorst. "Dit is een gratis service waarbij Brielse ouderen vanaf meerdere opstapplaatsen naar de Jumbo heen en weer worden gebracht om hun boodschappen te doen én een kopje koffie te drinken. We zijn er erg blij mee dat de supermarkt dat zo wil en kan doen."

Wijk- en dorpsraden

Niet in de laatste plaats zet de gemeente in op nog meer toespitsing op de wijk. De wijkschouw, een wandeling door de wijk om specifieke behoeften in kaart te brengen, is er al en dat contact met de wijk- en dorpsraden wil de gemeente nog meer intensiveren. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen", roept Van Ravenhorst inwoners op.

Informatie

Wie meer informatie wil, kan een kijkje nemen op de website van de gemeente, het plan ophalen bij de gemeente of het document laten opsturen: https://www.brielle.nl/werk-inkomen-en-zorg/volwassenen-wmo 43535 of bellen met 0181-471111.

Mirjam van der Boom