Belangstelling voor bedevaart groeit

Vele honderden pelgrims uit alle delen van het land en overige belangstellenden woonden afgelopen zaterdag in de Bedevaartskerk aan De Rik de jaarlijkse Nationale Bedevaart bij. Ondanks de secularisatie groeit het aantal belangstellenden voor deze bedevaart nog steeds.

Klaas Schipper

BRIELLE - Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, stelde in zijn homilie (preek) dat de focus helaas te vaak op de krimp wordt gelegd. "Dat is onjuist. Brielle kent meer pelgrims dan dertig tot veertig jaar geleden. U bent hier allemaal uit vrije wil gekomen, we zien het als een geschenk als u komt." De belangstelling voor de bedevaart was werkelijk overweldigend, maar alles was tot in de puntjes geregeld. Er was een apart parkeerterrein voor de bussen en degenen die met de auto kwamen, werden door parkeerwachters naar een plek geleid. Ook stond voor de kerk een EHBO-wagen met vier EHBO'ers en waren op het voorterrein voldoende kraampjes met eten en drinken. Toiletwagens ontbraken al evenmin. Een perfecte organisatie waarin Johan ten Berge met een flink aantal vrijwilligers weer veel energie en maanden werk had gestoken. De kerk zelf was schitterend versierd met rood-witte boeketten en ook alle celebranten gingen zoals gebruikelijk gekleed in rode gewaden. De Nationale Bedevaart wordt jaarlijks gehouden op een zaterdag rond 9 juli, de dag waarop de negentien geestelijken -later bekend als de Heilige Martelaren van Gorcum- in 1572 in een turfschuur op deze locatie werden opgehangen. De custos (beheerder) van de Bedevaartskerk, de in Brielle opgegroeide pastoor Jack Glas, leidde de eucharistieviering in. Tijdens de twee uur durende plechtigheid, waaraan eveneens medewerking werd verleend door het koor 'Intermezzo' uit Gorinchem onder leiding van Marcel van der Poel, ging bisschop Van den Hende in het zogeheten 'Jaar van de Roepingen' ook uitgebreid in op de moeizame weg van het evangelie, dat niet alleen in deze tijd vaak op veel tegenstand stuit. "De geschiedenis van de kerk is steeds wisselend, maar de kerk blijft in alle bescheidenheid aanwezig. Hoedt u voor de mensen, die zouden nog het liefst een ophaalbrug met krokodillen in de sloot om zich heen willen optrekken. Maar het evangelie is te groot om over te zwijgen." Van den Hende riep de pelgrims op 'in liefde, waarachtigheid en dankbaarheid' in het leven te staan. Tot slot zegende hij de recent prachtig gerestaureerde kruiswegstaties in de ommegang achter de kerk. In het bedevaartsoord vinden in juli en augustus tal van vieringen plaats.

Klaas Schipper