Foto: Caroline van Kooten Niekerk

Buurtbemiddeling Voorne beklonken

Conflicten komen in de samenleving steeds vaker voor. Ook in Westvoorne en Brielle is dat het geval. Reden voor beide gemeenten de handen ineen te slaan en in navolging van Hellevoetsluis, waar het project al tien jaar succesvol loopt, buurtbemiddeling op te starten. Hierin werken zij samen met DOCK, Vestia en Woonbedrijf Westvoorne. Deze samenwerking is donderdag 16 mei bekrachtigd door het tekenen van een Convenant Buurtbemiddeling. Als kers op de taart kregen de eerste twaalf buurtbemiddelaars hun certificaat. "Als professionals kunnen jullie weer ruimte scheppen door het gesprek aan te gaan en een conflict vreedzaam op te lossen", zei Peter de Jong, burgemeester Westvoorne.

Mirjam van der Boom

WESTVOORNE/BRIELLE - "Een conflict is een interessant ding zolang je er niet in zit, maar er naar kunt kijken", meent De Jong. "Hoe het conflict is ontstaan, is slechts een topje van de ijsberg. De kunst is daar onder te kijken en zien wat er werkelijk speelt." Een eerste eye-opener voor de Westvoornse burgervader in dat verband was hoe mensen kunnen 'wonen' in hun conflict. "Hun dagelijkse bezigheden beheersen alles. Afscheid nemen van het conflict is bijna moeilijker om te doen dan het op te lossen. Zelf komen ze er soms bijna niet meer uit."
En precies in dat gat springen de buurtbemiddelaars, inwoners van Westvoorne en Brielle die de nodige levenservaring hebben en zodoende, gesterkt door een speciale training, hun medebewoners goed kunnen aanhoren en hen helpen problemen met hun buren in huiselijke sfeer op te lossen. Dat doen beide buren uiteindelijk zelf. De buurtbemiddelaars nemen het conflict niet over, maar staan hen bij in het proces. Met als doel dat ze weer met elkaar gaan praten.
Want communicatie is hét sleutelwoord in de meeste conflicten, zo is de ervaring van Lowie Reinders, projectleider Buurtbemiddeling. Juist die communicatie gaat makkelijker omdat de buurtbemiddelaars al aan de voorkant insteken. Buren weten zich geborgd door één aanspreekpunt en hoeven niet met de wijkagent, maatschappelijk werker, gemeente en/of woningbouwvereniging apart in gesprek.
Wat overigens niet wil zeggen dat de buurtbemiddelaars, zoals buurtbemiddelaar mevrouw Hartog benadrukt, die rol overnemen. "Het is bemiddeling door burgers. Woningcorporaties dienen hun verantwoordelijkheid daarin te blijven nemen en die niet neerleggen bij de buurtbemiddelaars. Uiteraard gaan wij er met veel passie voor."
Die eindverantwoordelijkheid blijft volgens Marja Roza-de Pijper uiteraard bij Woonbedrijf Westvoorne berusten. "We trekken onze handen er vanzelfsprekend niet vanaf en willen er in samenwerken. Daar is vandaag mede het Convenant voor ondertekend." Dat Convenant bindt alle betrokken partijen aan de gemaakte afspraken, bezegeld door de uitreiking van de eerste certificaten. "We hebben al een beetje kunnen afkijken bij de collega's in Hellevoetsluis", zegt burgemeester Gregor Rensen van gemeente Brielle. "Je kunt een conflict wel willen oplossen, maar als mensen vechten, blijf je er vaak van weg. Dat vragen wij juist niet van jullie. En we zijn daar dankbaar voor en ondersteunen jullie waar nodig." Alle partijen zijn ervan overtuigd dat de buurtbemiddelaars voor veel vrede in de buurt gaan zorgen. Zoals De Jong verwoordt: "het is fijn een oplossing te hebben die voorkomt dat situaties uit de hand lopen en de persoonlijke en maatschappelijke schade veel groter kan zijn."

Gratis dienstverlening

Buurtbemiddelaars zijn speciaal getrainde vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen in het helpen oplossen van conflicten tussen buren. DOCK begeleidt hen hierbij. De gemeente wil met Buurtbemiddeling burenruzies voorkomen en zorgen dat bestaande ruzies niet escaleren. De dienstverlening is gratis voor alle inwoners.

Mirjam van der Boom