Buurtbemiddeling nu ook in Brielle en Westvoorne van start: 'met elkaar praten is belangrijk'

Niets zo naar als een conflict met de buren. Eigenlijk willen we dat vaak ook helemaal niet, alleen loopt het soms zo. Net die ene irritatie over die boom van de buren die schaduw in de woonkamer geeft, kan ervoor zorgen dat de emmer uiteindelijk overloopt. Communiceren met elkaar is dan een eerste vereiste. Dat is niet altijd makkelijk, maar gelukkig is er buurtbemiddeling. In navolging van het succesvolle project in Hellevoetsluis, dat dit jaar tien jaar loopt, kunnen in Brielle en Westvoorne inwoners nu ook een beroep doen op buurtbemiddeling. Hoe dit precies in zijn werk gaat, komt tijdens twee voorlichtingsavonden aan bod. Mensen die zélf buurtbemiddelaar willen worden, kunnen zich dan ook aanmelden.

Mirjam van der Boom

BRIELLE/WESTVOORNE – Buurtbemiddeling is een preventieve voorziening die bijna door heel Nederland inmiddels is uitgerold. Zo nu ook in Brielle en Westvoorne. Door buurtbemiddelaars al in het voortraject in te zetten, wordt een juridische strijd vaak voorkomen.

In Hellevoetsluis loopt een dergelijk project al tien jaar. "Dat gaat fantastisch", vertelt Lowie Reinders, projectleider. "De waardering hiervoor vanuit de gemeente en de bewoners is heel groot. Het is laagdrempelig, de bewoners zijn feitelijk de bemiddelaars. Mede-bewoners denken mee in het proces en in de totstandkoming van een oplossing."

Dat is ook het doel: met elkaar gericht naar een oplossing kijken om zodoende de communicatie weer op gang te brengen. "We zijn echter geen rijdende rechter", zegt buurtbemiddelaar Susanne Visser. "Buurtbemiddeling krijgt een melding van een conflict dat is aangekaart door een bewoner of een instantie als de politie, woningbouwvereniging of gemeente. Vervolgens evalueren Lowie en wij het conflict en welke bemiddeling daarbij past. Dat doen we altijd met zijn tweeën."

Die bemiddeling start met het contact met de bewoner die het conflict aankaart. "We horen het verhaal aan en als de wil tot gesprek er is, dan gaan we ook met de buren praten en luisteren we naar zijn of haar visie. Zijn beide buren bereid, dan volgt een derde gesprek en kijken we of we er samen uitkomen. Wij zijn daarbij gespreksbegeleider." Het kan ook voorkomen dat de ene buur niet met de andere buur wil praten, maar alleen zijn of haar verhaal kwijt wil. "Dan hebben we een puur coachende rol, geven we tips hoe het gedrag van de ander te beïnvloeden door zich in te leven in wat er bij de andere buur gebeurt. Deze manier kan ook rust geven", zegt Susanne. "Mensen vinden het fijn als ze hun verhaal kwijt kunnen", vult buurtbemiddelaar Frans Kraaijenbrink aan. "Ze kunnen hun gedachten ordenen en spiegelen." "Het is maatwerk", aldus Susanne.

Om hier handen en voeten aan te geven, zet elke buurtbemiddelaar zijn of haar eigen expertise in. Hierbij worden ze ondersteund door een gecertificeerde basistraining Buurtbemiddeling. De projectleider ondersteunt de bemiddelaars middels intervisie. "Buurtbemiddelaars zijn sociaal intelligente mensen, vinden communicatie boeiend en willen iets betekenen in hun directe woonomgeving op het gebied van veiligheid en leefbaarheid", is Lowie's ervaring.

"De groep bemiddelaars is een krachtige, vastberaden groep. Het team is hecht en er is weinig verloop", vertelt Frans. "De know-how en levenservaring komt op tafel, die delen we met elkaar. Samen kennen we een groot en veilig draagvlak."

Dat draagvlak is ook wel nodig, want de problemen die vaak spelen, kunnen heftig zijn. De buurtbemiddelaars hebben te maken met buren die last hebben van geluid of ruzie hebben over de erfafscheiding. "Het draait er vaak om begrip voor elkaar te kunnen opbrengen. Soms is er ook sprake van een generatieverschil. Ouderen hebben een andere woonbeleving dan een jong gezin met kinderen. Verdraagzaamheid speelt dan een belangrijke rol. Wij bieden geen oplossing, begeleiden mensen wel in hun eigen denkproces en doen een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. We trachten de angel uit het conflict te halen, zodat mensen op een redelijke manier naast elkaar kunnen wonen."

Voorlichting

Wie zin heeft om aan te haken bij buurtbemiddeling, kan contact opnemen met Lowie via 06-81954314 of lreinders@dock.nl. Maandag 11 februari van 18.30 tot 21.00 uur vindt een voorlichting plaats in het gemeentehuis in Rockanje aan de Raadhuislaan 6. Woensdag 13 februari van 20.00 tot 22.00 uur is er een bijeenkomst in Brielle in de Raadszaal aan de Markt 1. Vooraf aanmelden: lreinders@dock.nl.

Meer berichten