'Arsenaal moet publieke functie houden'

De in de commissie Grondgebied geventileerde geluiden over een mogelijke toekomstige bestemming van het Arsenaal heeft nogal wat Briellenaren grote angst ingeboezemd. Hoewel er een prachtig plan ligt voor een dependance van het veel te kleine Historisch Museum Den Briel, een onderkomen voor frontoffice en presentatieruimte van Streekarchief Voorne-Putten en een expositieruimte, lijkt een deel van de raad het monumentale gebouw liever te willen afstoten.

BRIELLE - Maar een aantal Briellenaren zal dat zeker niet lijdzaam laten gebeuren. Er is reeds een handtekeningenactie aangekondigd tegen het 'cultuurbarbarisme' dat lijkt te heersen onder raadsleden van IBGB, VVD en CDA. De commissie discussieerde kort geleden over de toekomst van het beeldbepalende pand aan het Zuidspui, dat in 1982 door toedoen van met name wijlen CDA-wethouder Henk Vegter na een ingrijpende restauratie gered werd van de ondergang. Tot begin van dit jaar was de bibliotheek er op de begane grond gehuisvest, terwijl op de bovenverdieping kantoren verhuurd werden. Met het oog op de voorgenomen verhuizing van de bieb naar het Dukdalf/Brescomplex, hetgeen als een groot verlies voor de binnenstad werd beschouwd, gaf de gemeente opdracht aan Van Meijel, adviseurs in cultuurhistorie, een nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van het gebouw. In de in april 2017 verschenen quickscan Arsenaal Brielle: cultuurhistorisch transformatiekader worden de verschillende potentiële kansen en bedreigingen van het gebouw geschetst. Na de daadwerkelijke verhuizing van de bibliotheek begin dit jaar, zette de toekomstige bestemming veel inwoners van Brielle nog meer aan het denken. Gelukkig betrok Sinterklaas de vroegere wapenopslagplaats medio november weer, hetgeen even voor de nodige drukte en levendigheid in de binnenstad zorgde. Inmiddels was in juni van dit jaar ook de rapportage 'Toekomst Arsenaal en Infirmerie' van Lagroup TIMe Amsterdam verschenen, waarin een aantal aantrekkelijke mogelijkheden worden geschetst en ook vergelijkende mogelijkheden met Arsenaals in Gorinchem, Delft, Woudrichem, Bergen op Zoom, Grave, Naarden, Willemstad, Vlissingen, Woerden en Coevorden worden vermeld. Koppeling van Arsenaal en Infirmerie in Brielle lijkt een goede mogelijkheid. Daardoor kan ook horeca aan een museale functie, stadsgalerie en streekarchief gekoppeld worden. Aan de zijde van het Zuidspui (Lijnbaan) zou het geheel een wat meer open karakter moeten krijgen en ingepast kunnen worden in de Binnenstad- en Havenvisie. Er worden in de rapportage van TIMe vier scenario's geschetst: Erfgoedcluster, Informatie- en Presentatiecluster, Arsenaal Events en Beleef en Expertise Centrum Circulaire Economie. Die moeten allemaal nog nader worden bekeken. Eén ding staat voor veel Briellenaren vast: één van de mooiste gebouwen van de stad die zich profileert als Stad van Kunst en Cultuur, moet zijn publieke functie behouden.

Klaas Schipper

Meer berichten