In de nieuwe afspraken voor 2019 staan onder meer de gezamenlijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg.
In de nieuwe afspraken voor 2019 staan onder meer de gezamenlijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. (Foto: )

Corporaties verkopen minder huizen

Van de redactie

De gemeente Hellevoetsluis heeft met Maasdelta, Woonzorg Nederland, Woonstichting De Zes Kernen, Havensteder en hun huurdersorganisaties nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2019 gemaakt. Daarin staan onder meer de activiteiten die zij samen gaan oppakken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg.

HELLEVOETSLUIS - Ook gaan de afspraken in op de ontwikkeling van de woningvoorraad op de langere termijn. 'De Zes Kernen' is nieuw in dit rijtje, omdat deze corporatie woningen verhuurt in Oudenhoorn, dat sinds 2018 onderdeel uitmaakt van de gemeente Hellevoetsluis.

In de prestatieafspraken is extra aandacht voor de sociale woningvoorraad. Het verkoopprogramma van Maasdelta is daarom aangepast. Deze corporatie zou oorspronkelijk 137 woningen verkopen, maar dat worden er nu maximaal 95. Het verkopen van woningen gebeurt via natuurlijk verloop, namelijk na een verhuizing. Gemiddeld worden ongeveer vijf woningen per jaar verkocht. De verwachting is dat de sociale woningvoorraad in Hellevoetsluis licht groeit. Ook is afgesproken dat meer woningen verhuurd worden aan huurtoeslaggerechtigden, namelijk 75 procent van de vrijkomende sociale woningen.

Momenteel sloopt Maasdelta 20 woningen op de Wee Weneestraat in Nieuwenhoorn, omdat deze bouw- en woningtechnisch sterk verouderd zijn. In 2019 komen hier 20 nul-op de-meter woningen voor terug. Dat zijn woningen die zeer energiezuinig zijn. Deze woningen kunnen ook in het sociale segment verhuurd worden. De voormalige bewoners hebben de mogelijkheid terug te keren naar die plek tegen de zelfde woonlasten.

Alle corporaties zijn bezig met het verduurzamen van hun woningen. De gemeente stelt in 2019 een Warmtevisie op. Daarin staat hoe de gemeente in de komende jaren wil omgaan met de opgave om meer gebruik te maken van duurzame energie. Op basis daarvan gaan corporaties een duurzaamheidsplan voor de lange termijn opstellen. Op dit moment zijn veel woningen van corporaties nog niet energiezuinig. Zij streven ernaar dat in 2023 hun woonvoorraad een gemiddeld energielabel 'B' zal hebben.

Wethouder Aart Jan Spoon: "We waarderen de inbreng van de huurdersorganisaties zoals de Koepel Hellevoetsluis. Daardoor zijn betere afspraken gemaakt over datgene wat voor huurders belangrijk is, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, het behoud van voldoende sociale woningen, goede zorg en leefbare woonwijken."