Gebiedsvisie zuidoostelijk deel Hellevoet: maandag 19 november inloopavond

De gemeente Hellevoetsluis laat samen met Farm Frites de komende tijd een gebiedsvisie opstellen voor het zuidoostelijk deel van Hellevoetsluis, het gebied tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn. De aanleiding hiervoor zijn meerdere plannen die in deze omgeving gaan spelen: de ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van Farm Frites, het plan voor een zonneveld naast Farm Frites en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Akkerranden bij Oudenhoorn. Omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie.

HELLEVOETSLUIS - De plannen die in het zuidoostelijke deel van de gemeente Hellevoetsluis gaan spelen, hebben gevolgen voor deze omgeving. Door het hele gebied in kaart te brengen, kunnen die plannen goed op elkaar worden afgestemd. Wethouder Peter Schop: "We willen niet alleen kijken naar deze drie plannen. Een gebiedsvisie geeft ook de mogelijkheid om in beeld te brengen welke kansen er zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en recreatie." De planning is er op gericht om de gebiedsvisie in februari voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure.

Er zijn drie ruimtelijke plannen die aanleiding zijn voor het opstellen van de gebiedsvisie. Dat gaat in de eerste plaats om de ontsluiting van het gebied, met als belangrijkste punt het vrachtverkeer van Farm Frites. Het is een lang gekoesterde wens om dit vrachtverkeer om de woonwijken van Hellevoetsluis heen te leiden en zo de verkeersveiligheid van de inwoners te vergroten.

Het tweede plan betreft een zonneveld van maximaal 25 hectare. Farm Frites wil dit aanleggen naast het bedrijf, omdat het van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om de eigen energievoorziening duurzaam te gaan regelen. Dit plan draagt bij aan de afspraken die we met de andere gemeenten op Voorne-Putten hebben gemaakt over duurzame energie. In de 'Routekaart Duurzaam Voorne-Putten' staat dat we in 2040 energieneutraal willen zijn, en dat we voor 2021 gezamenlijk 50 hectare aan zonnevelden realiseren. Tenslotte is er het woningbouwplan Akkerranden. Een tijd lang was het onduidelijk of deze wijk met 180 woningen wel of niet gebouwd kon worden. Het lijkt erop dat we het plan inderdaad kunnen realiseren, wat belangrijk is voor de toekomst van Oudenhoorn. Naast de flinke uitbreiding van het aantal woningen in het dorp, komt er ook meer variatie in het woningaanbod. Het plan heeft effect op het inwoneraantal van Oudenhoorn, maar is ook belangrijk met het oog op het behoud van voorzieningen in het dorp.

Op maandag 19 november vindt een inloopavond plaats in het Droogdok Jan Blanken, voor inwoners van Oudenhoorn en Hellevoetsluis die meer willen weten over de gebiedsvisie, en die hier input voor willen geven. Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen mensen binnenlopen. Aanmelden hiervoor kan via e-mailadres k.schijff@hellevoetsluis.nl.