Logo hellevoetsepost.nl

Gelegenheidsglazen naar Den Briel

Afgelopen maandagmiddag is door burgemeester Peter de Jong van Westvoorne in het stadhuis van Brielle, aan de burgemeester van Brielle twintig zogenaamde gelegenheidsglazen in bruikleen overgedragen.

Die gelegenheidsglazen werden in vroegere tijden gemaakt om het glas te heffen tijdens bijzondere momenten en ter herinnering aan gedenkwaardige gebeurtenissen.

Peter de Jong bracht tijdens zijn speech het drinkboek in herinnering. Dat was een boek waarin door bestuurders werd vastgelegd bij welke gelegenheden een dronk werd uitgebracht. Soms gebeurde dat in speciaal voor die gelegenheid gemaakte glazen. "En wie zijn verleden niet kent, begrijpt zijn heden niet," zei de burgemeester, waarop hij een gedicht voorlas van een van de burgemeesters van Heenvliet. Uit alles wat gezegd werd, ook even later door burgemeester Gregor Rensen, bleek dat het vroeger een goeie gewoonte was vergaderingen te beginnen met het heffen van het glas. En wie weet werd een vergadering ook weer met een dronk afgesloten. Dat was vroeger. Extra opvallende glazen die nu in bruikleen zijn gegeven zijn het glas 'op het ongeboren kind' en 'op het welzijn van Oostvoorne'. Verdere bijzonderheden zijn terug te vinden op een zogenaamd zaalblad in het Brielse museum. Op de glazen staan onder meer de naam van een schout, schepen en een secretaris. Op een paar glazen staat ook de naam van een gecommitteerde ingeland (een landeigenaar, die stemrecht had in een polderbestuur).

Elk glas vertelt zijn eigen verhaal en samen bieden de bokalen een uniek historisch overzicht. "Ze zijn nu te bewonderen in een speciale vitrine en wie weet voor velen een extra bezoekje aan het museum bezoekje waard," zei Gregor Rensen. Bij de feestelijke gelegenheid van het in bruikleen geven van de gelegenheidsglazen waren de voltallige colleges van Brielle en Westvoorne in wel heel bijzondere kledij gestoken. Helemaal in stijl stonden ze in de hal van het stadhuis alsof ze zo waren weggelopen uit een gezamenlijk overleg.

Meer berichten
Shopbox