Logo hellevoetsepost.nl


 de vier burgemeesters van Voorne-Putten, die tezamen het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten vormen, en streekarchivaris Aart van der Houwen. Zij namen de vernieuwde website op donderdag 31 augustus officieel in gebruik tijdens een bijeenkomst in het historische stadhuis van Geervliet.
de vier burgemeesters van Voorne-Putten, die tezamen het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten vormen, en streekarchivaris Aart van der Houwen. Zij namen de vernieuwde website op donderdag 31 augustus officieel in gebruik tijdens een bijeenkomst in het historische stadhuis van Geervliet. (Foto: Sandra Vlielander)

Streekarchief steeds digitaler

Met een vernieuwde website en de toevoeging van enkele honderdduizenden namen aan de online database maakt het Streekarchief het historisch erfgoed van Voorne-Putten steeds toegankelijker voor het grote publiek.

BRIELLE – Alle bevolkingsregisters uit de periode 1850 tot 1940 zijn met behulp van vrijwilligers geïndexeerd. Daardoor zijn de namen van ruim 400.000 vroegere bewoners van Voorne-Putten doorzoekbaar gemaakt. Niet alleen de gezinssamenstelling, maar ook beroepen en hun woonadressen kunnen in deze digitale registers snel worden achterhaald. Grote kans om voorouders bijvoorbeeld als tijdelijke dienstbode, knecht of landarbeider in deze registers terug te vinden.

Tal van bijzondere personen kwamen tijdens het project tevoorschijn. Bijvoorbeeld de ouders van Annie M.G. Schmidt die enkele jaren in Oudenhoorn woonden. Aaltje Kwak die vanwege bedelarij naar het Drentse Veenhuizen werd gestuurd en een voorouder is van Willeke Alberti. De 104-jarige Corstiaan Hagers, die uiteindelijk de laatste veteraan was die de Tiendaagse Veldtocht in 1831 nog had meegemaakt. De verzetsheld Jan Campert, bekend van zijn gedicht de Achttien Dooden, en vader van Remco Campert. En nadat in de jaren '20 de golfbaan werd geopend, vestigde zich al snel de Engelse golfprof Henry Burrows met zijn gezin in Oostvoorne. Ook Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog een veilig heenkomen zochten, komen in de bevolkingsregisters voor.

Toegankelijker

De nieuwe site van het Streekarchief is vanaf nu beter te raadplegen op mobiele apparaten zoals tablets en telefoons. De nieuwe opzet van de site geeft bovendien duidelijker aan in welke collecties informatie opgevraagd kan worden. Zo kan er heel gericht naar een boek, afbeelding of onderwerp worden gezocht, maar alle collecties kunnen desgewenst ook in één keer tegelijkertijd met een trefwoord worden doorzocht.

De database bevat inmiddels bijna twee miljoen beschrijvingen van archieven, personen, plattegronden, foto's, films en kranten. Door naspeuringen in de digitale collectie kan de levensloop van voorouders elke keer weer completer worden nagegaan. Ook de ontwikkeling van het landschap en eigendom van landerijen en woningen kunnen steeds beter in kaart worden gebracht.

Uitbreidingen

Later dit jaar zullen nog zo'n 100.000 scans van akten van de burgerlijke stand online worden geplaatst, evenals de scans van de kadastrale leggers. Hiermee komen opnieuw enkele belangrijke bronnen beschikbaar.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox